ÁSZF (Corvin)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Szerződő felek, fogalmak
1.1. Szolgáltató: a Szolgáltatást nyújtó szerződő fél, aki a szerződés rendelkezéseivel
összhangban díj ellenében átadja a Lakást a Vendég számára.
Szolgáltató adatai:
MUNDO Collection Kft.
Székhely: 1083 Budapest, Práter utca 6-8. C. lház. Fszt. 002.
Cégjegyzékszám: 01 09 189284
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24717652-2-42
Telefonszám: +36 30 011 6507
E-mail cím: operation@vagabondhotels.com
A Szolgáltató weboldala: www.vagabondhotels.com
A Szolgáltató központi irodájának címe: 1083 Budapest, Práter utca 6-8. C. lház. Fszt.
002.
Tárhelyszolgáltató adatai:
Cégnév: D-EDGE Hospitality Solutions
Székhely: 66 Rue des Archives, 75003 Paris, France
Adószám: FR35 431513852
E-mail címe: ahorvath@d-edge.com
Kapcsolattartó: Horváth Ádám
1.2. Vendég: az a szerződő fél, aki a szolgáltatást igénybe veszi.
1.3. Felek: a Szolgáltató és a Vendég együttesen.
1.4. Szerződés: A Szolgáltató és a Vendég között létrejött megállapodás az ÁSZF 3.
pontjában foglalt feltételek szerint, amely jelen ÁSZF-ből és az Egyedi szerződésből áll.
1.5. Szolgáltatás: a Lakás ideiglenes, határozott időre szóló használatának átengedése díj
ellenében, szállás céljából.
1.6. Lakás: a Szerződésben meghatározott ingatlan, amelyben a Vendég a Szerződésben
meghatározott határozott ideig tartózkodhat.
1.7. Érkezési nap: a Szerződésben meghatározott szolgáltatás nyújtásának első napja,
amelyen a Vendég köteles a Szállást 10 óráig elhagyni.
1.8. Távozás napja: a Szerződésben meghatározott szolgáltatás nyújtásának utolsó napja.
1.9. ÁSZF: általános szerződési feltételek

2
1.10. Egyedi szerződés: a Vendég által tett foglalással a Felek között létrejövő, a foglalás
egyedi feltételeit tartalmazó, írásba nem foglalt szerződés.
2. Az ÁSZF célja
2.1. A jelen ÁSZF célja a Felek közötti jogviszony szabályozása.
2.2. A Vendég a foglalás véglegesítésével elismeri, hogy a Szolgáltató webhelyén vagy a
Szolgáltató ügyfélszolgálatán megismerte és elfogadta az ÁSZF-et, és annak valamennyi
rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. Abban az esetben, ha az ÁSZF és a
Felek között létrejött Egyedi szerződés rendelkezései eltérnek, az Egyedi szerződés
rendelkezései az irányadók.
3. Foglalási módok, a szerződés megkötése és időbeli hatálya, a szerződés nyelve
Online foglalás, a foglalás menete
3.1. A Vendég a Szolgáltatást lefoglalhatja online a Szolgáltató www.vagabondhotels.com
weboldalán, a weboldalon található foglalási útmutató szerint, továbbá szálláshely
közvetítő weboldalakon keresztül. Az online foglalás során a Vendég elfogadja a
Szolgáltatás Szolgáltató weboldalán közzétett általános szerződési feltételeit és a
Házirendet, amelyek a szerződés részét képezik.
3.2. A szerződés akkor jön létre és lép hatályba, amikor a Vendég online foglalását a
Szolgáltató a Vendég által megadott e-mailcímre küldött elektronikus levéllel elfogadja
(megerősíti). Amennyiben az e-mailt nem találja, ellenőrizze a SPAM mappáját. Ha
abban sem található meg a visszaigazoló e-mail, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
Szolgáltatóval. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a foglalás részleteit, valamint a
Szolgáltató a levél mellékleteként elküldi az ÁSZF-et, amelyet a Vendég a foglalást
megelőzően megismert és elfogadott. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.
A szerződést a Szolgáltató nem iktatja.
3.3. A szerződés a Felek között a Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-maillel jön létre.
3.4. A hibásan, hamisan megadott adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem
vállal, a Vendég által feltüntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden
felelősség a Vendéget terheli.
3.5. A foglalás lépései:
3.5.1. A Vendég a www.vagabondhotels.com weboldalon a „BOOK NOW” gombra
kattint.
3.5.2. A Vendég a „Hotel, Number of adults, Number of children” opcióknál a
megfelelőt kiválasztja. A Vendégnek lehetősége van „Promo code”-ot
megadni.
3.5.3. A Vendég a naptár nézetben kiválasztja a tartózkodás kívánt időszakát, majd a
„BOOK” gombra kattintva van lehetősége szűrni a lehetőségeket.
3.5.4. A „KIVÁLASZTOM” gombra kattintva tudja a Vendég a megfelelőt kiválasztani.
3.5.5. A „FOLYTATÁS” gombra történő kattintással a foglalással fizetési
kötelezettsége keletkezik a Vendégnek, amelyet követően a kért személyes és
a kártyaadatok megadásával véglegesíti a foglalást.

Foglalás az ügyfélszolgálaton
3.6. Ha a Vendég nem a Szolgáltató weboldalán keresztül foglal Szállást, akkor a szerződést
a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kötheti meg az Egyedi szerződés aláírásával vagy az

3
elektronikus regisztrációs nyomtatvány kitöltésével. A Vendég ezenfelül foglalhat a
Szolgáltató operation@vagabondhotels.com e-mail címére küldött e-mailben is. Ebben
az esetben az Egyedi szerződés akkor jön létre, ha a foglalást a Szolgáltató e-mailben
megerősíti.
Módosítás
3.7. Amennyiben a Vendég a szerződés megkötését követően, de a Szolgáltatás
igénybevétele előtt módosítani kívánja foglalását, akkor a módosítás csak akkor
érvényes, ha a Szolgáltató ezt a módosítást írásban elfogadta és megerősítette. Írásbeli
elfogadásnak minősül az e-mailben történő megerősítés.
A szerződés időbeli hatálya
3.8. A szerződés a foglalásban meghatározott, és a Szolgáltató által visszaigazolt
időtartamra jön létre.
3.9. Amennyiben a Vendég a határozott időtartam lejárta előtt a Lakást elhagyja, és oda
visszatérni nem kíván, a Szolgáltató a szerződésben meghatározott szolgáltatás teljes
díjára jogosult. A Szolgáltató ilyen esetben köteles meggyőződni arról, hogy a Vendég a
Lakásba már nem kíván visszatérni, és ez esetben a Szolgáltató a Lakást nem köteles a
Vendég részére fenntartani, jogosult azt harmadik személy részére kiadni.
3.10. A Vendég kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult
meghosszabbítani a határozott időtartamot.
A szerződés nyelve
3.11. A szerződés a Vendég foglalásakori választásának megfelelően magyar vagy angol
nyelven jön létre.
4. Szolgáltatási díjak
4.1. A Szolgáltatás díjai és az aktuális kedvezmények a Szolgáltató weboldalán találhatóak.
A Szolgáltatás díján felüli egyéb díjakat a Házirend tartalmazza.
4.2. A Vendég a Szállást a Szolgáltató weboldalán közzétett aktuális díjakon foglalhatja le, a
foglalást követően a Szolgáltató a szolgáltatás díját nem jogosult egyoldalúan
módosítani.
4.3. A szallas.hu és a hotelbeds.com foglalási oldalak kivételével a Szolgáltatási díjak nem
tartalmazzák a 4%-os idegenforgalmi adót. Amennyiben az idegenforgalmi adó nincs az
árba építve, abban az esetben a Szolgáltató felszámolja azt és a szállásdíjjal együtt
kerül megfizetésre.
4.4. A HUF-ban meghatározott díjak tájékoztató jellegűek – a Szállás díját EUR-ban kell
kifizetni, az esetlegesen felmerülő banki többletköltség a Vendéget terheli.
5. Fizetési módok
5.1. Amennyiben a Vendég helyben foglalja le a Szállást és így a Szolgáltató
ügyfélszolgálatán köti meg a szerződést, akkor a Vendég a Lakás átadása előtt banki
átutalással vagy bankkártyával teljes egészében köteles kifizeti a szolgáltatási díjat.
5.2. Amennyiben a Vendég online foglal, akkor a szolgáltatás díját a saját választása szerint
azonnali vagy későbbi fizetéssel fizeti meg.

4

a) Azonnali fizetés (előre fizetett vagy NON REF):
A Vendég a szolgáltatási díj teljes összegét – a kedvezmények levonásával – a foglalás
véglegesítését követően köteles bankkártyával fizetni a Szolgáltató weboldalán
felajánlott fizetési rendszeren keresztül. A Szolgáltató a teljes szolgáltatási díjat EUR-
ban számolja fel a foglalást követően. Azonnali fizetés esetén a Vendég a Szolgáltató
weboldalán feltüntetett kedvezményekre jogosult.
b) Normál fizetés:
Abban az esetben, ha a Vendég nem az azonnali fizetést választja, akkor a foglalás
során a Vendég megadja a Szolgáltatónak az érvényes bankkártya adatait, és vállalja,
hogy a szolgáltatási díj teljes összegét fizeti az érkezés napján a lakás átadása előtt.
Előleget nem köteles fizetni, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy érkezés előtt
átmenetileg egy bizonyos összeget lekössön garanciaként. A Vendég elfogadja, hogy ha
nem teljesíti fizetési kötelezettségét, és a Vendég az Általános Szerződési Feltételek 6.
pontjának megfelelően nem törölte a foglalását, akkor a Szolgáltató jogosult a Vendég
bankkártyáját terhelni a szolgáltatás teljes összegével.
5.3. Amennyiben a bankkártyán lévő összeg nem fedezi a tartozást, a foglalás érvénytelen.
6. A foglalás lemondása; "no-show"
6.1. A Vendég jogosult írásban vagy e-mailben ingyenesen lemondani a foglalását,
amennyiben az a lemondási feltételekben meghatározottak szerint az ingyenes
lemondás időkeretében történik. Ezen időkereten túl közölt lemondás esetén a
Szolgáltató az adott foglaláshoz kapcsolódó foglalási oldalon elérhető lemondási
feltételekben megjelöltek szerint jár el. Amennyiben a Vendég a szolgáltatás díját
részben vagy egészben kifizette, a Szolgáltató a lemondást követő 30 napon belül
visszatéríti a befizetett összeget a Vendég bankszámlájára, abban az esetben, ha a
lemondási feltételek szerint a Vendég ingyenes lemondásra jogosult. Az átutalás
költségei a Vendéget terhelik.
6.2. Abban az esetben, ha a Vendég nem mondja le a foglalását, és a foglalás szerinti
Érkezési napon a Szállás elfoglalása céljából nem jelentkezik a Szolgáltatónál, vagy nem
jelzi a Szolgáltató felé a későbbi időpontban vagy későbbi napon való érkezését, akkor
a Szolgáltatás nyújtásának kötelezettsége az érkezés napján éjfélkor megszűnik. Ezt
követően a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes díjára, és a Lakást nem köteles a
Vendég számára fenntartani, azt jogosult harmadik személy részére kiadni.
6.3. Lemondási feltételek
A lemondási feltételek a foglalástól függően eltérőek lehetnek. Kérjük, ellenőrizze a
pontos lemondási feltételeket a foglaláshoz kapcsolódó a foglalási oldalon. Felhívjuk
figyelmét, hogy a határidőn belül módosítható/lemondható foglalásokra, valamint a
lemondás esetén nem visszatérítendő foglalásokra eltérő lemondási feltételek
irányadóak.
7. A Lakás átadása, a távozás ideje és feltételei (be- és kijelentkezés)
7.1. A bejelentkezés személyesen történik. A Lakás elfoglalása (bejelentkezés) helyi idő
szerint 15:00 órától lehetséges a foglalás szerinti Érkezési napon. Bejelentkezéskor a
Vendégnek érvényes hitelkártyát kell felmutatnia. A Szolgáltató jogosult készpénz
letétet vagy hitelkártya garanciát kérni.

5
7.2. A Vendégnek a Távozási napon legkésőbb délelőtt 10:00 óráig (kijelentkezés) el kell
hagynia a Lakást.
Amennyiben a Vendég nem hagyja el a Lakást a Távozási napon délelőtt 10:00 óráig,
akkor délelőtt 10:00 órától a távozásig 30 EUR/óra külön díjat köteles fizetni a
Szolgáltatónak. A Vendég ezt az díjat abban is köteles kifizetni, ha a későbbi távozási
szándékáról a Szolgáltatót értesítette.
7.3. Abban az esetben, ha a Vendég elveszíti a garázskapu nyitót vagy a Lakás kulcsát, 100
EUR összegű átalánykártérítést köteles fizetni a Szolgáltatónak.
8. A Felek egyéb jogai és kötelezettségei, magatartási szabályok
8.1. A Vendég a Lakást és az épületet, amelyben az található, jelenlegi funkciójának
megfelelően, rendeltetésszerűen használhatja.
8.2. A Szolgáltató a szerződés rendelkezéseinek megfelelő, a Vendég által foglalt és fizetett
szolgáltatást nyújtja.
8.3. A Vendég háziállatot csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával tarthat a
Lakásban, erre a Szolgáltató jogosult 15 EUR/éjszaka külön díjat felszámítani.
8.4. A Lakást kizárólag annyi vendég veheti igénybe, ahány a foglalásban meghatározásra
került. A Vendég nem jogosult a Lakást bérbe adni.
8.5. A Lakások teljesen berendezettek. A Vendég a Lakás elfoglalásával elismeri a Lakásban
található bútorok és berendezések meglétét és ép állapotát.
8.6. A Lakásokban dohányozni tilos. Amennyiben a Szolgáltató alkalmazottjai vagy egyéb
megbízottjai, közreműködői (pl. takarító szolgálat) azt tapasztalja, hogy a Vendég a
Lakásban dohányzik, vagy a füstérzékelő ezt jelzi, a Vendég 100 EUR átalánykártérítést
köteles fizetni a Szolgáltató részére.
8.7. A Vendégnek haladéktalanul értesítenie kell a Szolgáltatót, ha bármilyen kárt észlel a
Lakásban vagy annak bútorzatában, berendezési tárgyaiban, vagy ha a bútorok és
eszközök bármelyikében meghibásodás történt. A Vendég az általa a Lakásban vagy
azok berendezési, felszerelési tárgyaiban okozott károkért felel. A Vendég felel azokért
a károkért is, amelyeket a Lakásban harmadik személy okozott, ha a harmadik személyt
ő engedte be a Lakásba.
8.8. A Vendég elfogadja és köteles betartani a jelen ÁSZF mellékletét képező, és a Lakásban
is kihelyezett Házirendben meghatározott magatartási előírásokat.
8.9. Amennyiben a Szolgáltató saját érdekkörében fennálló okból (pl. másnak történő
átadás, ideiglenes működési problémák, a lakás hibája stb.) miatt nem tudja a
szerződésben meghatározott szolgáltatást nyújtani, a lefoglalt Lakást a Vendégnek
átadni, akkor a Szolgáltató köteles gondoskodni a Vendég elszállásolásáról az alábbiak
szerint:
A Szolgáltató felajánlja a szerződésben meghatározott szolgáltatást egy másik, azonos
kategóriába tartozó szálláshelyen, a szerződésben meghatározott időtartamra vagy –
amennyiben a Lakás ideiglenes hibája miatt nem alkalmas az elszállásolásra – a hiba
elhárításának végéig a már visszaigazolt díj ellenében. A helyettesítő szállás minden
költségét a Szolgáltató viseli. Amennyiben a Szolgáltató teljesíti a fenti
kötelezettségeit, vagy ha a Vendég elfogadta a számukra felajánlott helyettesítő
szállást, akkor a Vendég utólag nem követelhet kártérítést.
9. Panaszkezelés

6
A Szolgáltató célja, hogy a szolgáltatást a szerződésnek megfelelő minőségben, a
Vendégek teljes elégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Vendégnek mégis
valamilyen panasza van a szolgáltatással kapcsolatban, úgy szóbeli és írásbeli panasszal
is élhet a Szolgáltató felé, panaszát e-mailen is benyújthatja, továbbá alternatív
vitarendezés keretében békéltető testülethez fordulhat, valamint az illetékes járási
hivatalhoz is fordulhat panaszával.
A Vendég a Szolgáltatónak szánt panaszát a operation@vagabondhotels.com e-mail
címre, szóban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán (1061 Budapest, Paulay Ede utca 3.),
továbbá a székhelyre (1083 Budapest, Práter utca 6-8. C. lház. Fszt. 002.) vagy a
központi iroda címére (1083 Budapest, Práter utca 6-8. C. lház. Fszt. 002.) feladott
postai levél útján is közölheti.
A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a
Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Vendégnek
postai úton vagy e-mailben elküldi, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb a válasszal
egyidejűleg, a panasztételtől számított 30 napon belül elektronikusan elküldi.
Az írásbeli panaszt (ideértve az e-mailben érkezett panaszt) a Szolgáltató a lehető
legrövidebb időn belül, de legfeljebb a beérkezést követő 30 napon belül írásban
megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.
Amennyiben a Vendégnek problémája merülne fel, akkor az Európai Bizottság által
biztosított online vitarendezéssel is élhet, amellyel kapcsolatos részletes leírást a
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks oldalon
találja. Az online vitarendezés elindítását a
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.selfTest oldalon teheti
meg.
A Vendég a békéltető testületek eljárását is kezdeményezheti, a Szolgáltató a
békéltető testületi eljárásban is együttműködik. A fogyasztónak minősülő Vendég
kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testület előtt,
vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület előtt kezdeményezheti.
A fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testület
elérhetőségei a https://bekeltetes.hu/udvozlo oldalon, a Testületek menüpont alatt
érhetők el. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető
testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak
képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A Szolgáltató székhelye szerint
illetékes Békéltető Testület a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina
krt. 99. I. em. 111.; telefon: +36 (1) 488 21 31; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu;
levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; honlap: https://bekeltet.bkik.hu).
A békéltető testületi eljárások további információi a
https://bekeltetes.hu/tartalom/21/menu/8 oldalon érhetők el. A kérelmek

7
benyújtásáról a https://bekeltetes.hu/tartalom/22/menu/9 oldalon tájékozódhat
bővebben.
Fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz is
fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal jár el. A
járási hivatalok illetékessége a http://jarasinfo.gov.hu/ linken érhető el.
Fogyasztói panaszával ezenfelül az Európai Fogyasztói Központhoz is fordulhat. A
panaszbenyújtást a https://www.magyarefk.hu/hu/ oldalon teheti meg, vagy a
következő elérhetőségeken: Levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; e-mail:
info@magyarefk.hu; telefon: +36 1 896 77 47
10. A felek kártérítési felelőssége
10.1. A Vendég a saját felelősségére tartózkodhat és maradhat a lakásban.
10.2. A Vendég tudomásul veszi, hogy az épület, amelyben a Lakás található nem
rendelkezik recepcióval, portával és biztonsági szolgálattal. A Szolgáltató nem felel a
Vendégnek vagy a Szolgáltatás során a Lakásban tartózkodó személyeknek okozott
károkért, valamint a Lakásban vagy az épületben hagyott értéktárgyaikért,
ingóságaikért.
10.3. A Vendég felel a lakásban vagy annak bútorzatában a Vendég vagy más, a Vendég által
a Lakásba beengedett harmadik személy vagy háziállat által okozott teljes kárért.
10.4. Ha a Vendég letétet adott a Szolgáltatónak, a Szolgáltató jogosult a letétet felhasználni
a Lakásban vagy a Lakás bútorzatában okozott károk megtérítésére. A Vendég köteles a
letét összegét meghaladó károk kifizetésére is. Amennyiben a Vendég kártyaadatot
biztosított letét gyanánt, abban az esetben ez a megadott kártya használandó a károk
fedezésére.
11. A szerződés felmondása
11.1. Vendég kizárólag a 6.1. pont szerint, a lemondási időkeretben jogosult a foglalást
lemondani.
11.2. A Vendég tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja
alapján nem jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani
11.3. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Vendég
a) nem rendeltetésszerűen, funkciójának nem megfelelően használja a Lakást, vagy a
Lakásban , a berendezési vagy felszerelési tárgyakban kárt okoz vagy
b) a szomszédokkal, az épületben élő, tartózkodó személyekkel szemben a békés
együttéléssel ellentétes magatartást tanúsít, a Szállás biztonsági szabályaiba vagy a
Házirendbe ütköző magatartást tanúsít; kábítószer vagy alkohol hatása alatt sértő,
fenyegető, vagy egyéb, a közösségi együttélés általános szabályaival ellentétes
magatartást tanúsít vagy
c) a szerződés szerinti lényeges kötelezettségét megszegi, és a szerződésszegés
megszüntetésére irányuló felszólítást követően sem szünteti meg a szerződésszegő
magatartását.

8
Azonnali hatállyal történő felmondás esetén a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatás
kifizetett díját – sem részben, sem egészben – visszafizetni, a Szolgáltató a teljesített
összeget átalánykártérítésként jogosult megtartani.
12. Adatvédelem
12.1. A Szolgáltató a Vendég foglalásakor szolgáltatott személyes adatait a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletével
(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseivel összhangban kezeli. Az adatkezelés célja a szálláshely szolgáltatás
nyújtása; a szerződés megkötése; a Vendég regisztrációja; a szolgáltatás teljesítése,
ideértve a foglalást, számlázást, idegenforgalmi adófizetést, a Vendégekkel történő
kapcsolattartást is; valamint a szerződésből eredő követelések teljesítése; panaszok
kezelése. A személyes adatok kezeléséről szóló részletes tájékoztató a Szolgáltató
www.vagabondhotels.com weboldalán található. Az adatkezelési tájékoztató
megismerését a Vendég a foglalással elismeri.
13. Irányadó jog, joghatóság
13.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok, különösen a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
13.2. Jelen ÁSZF magyar és angol nyelven érhető el. Amennyiben a magyar és az angol verzió
egymástól eltér, akkor a magyar nyelvű ÁSZF az irányadó.
13.3. A Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton rendezik.
Amennyiben a jogvita békés úton történő rendezése nem vezet eredményre, a
jogvitákra a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát kötik ki.

Bezár